Tên công ty YAZAKI HAIPHONG VIETNAM CO. LTD
Ký kiệu YHV
Địa chỉ Lô L, khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng
Km 13, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại 84 - 225. 3743207
Fax: 84 - 225. 3743208
Ngày thành lập : 17/09/2001
Phương châm: + Tồn tại cùng thế giới
+ Doanh nghiệp cần thiết cho xã hội
Hoạt động: Sản xuất, kinh doanh hệ thống dây dẫn điện cho xe ô tô
Tổng Giám Đốc: Ông Mizuta Kazunori
Số công nhân viên:

+ Tại công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam: 5214 người (Nam:875, Nữ: 4339)
+ Tại chi nhánh công ty TNHH Yazaki Hải Phòng VN tại Thái Bình: 5660 người (Nam: 1221, Nữ: 4439)
+ Tại chi nhánh công ty TNHH Yazaki Hải Phòng VN tại Quảng Ninh: 4111 người (Nam: 328, Nữ: 3783)
(Tính đến 31/01/2024)

Cơ hội đào tạo và làm việc tại nước ngoài thuộc các chi nhánh của tập đoàn.